1- YARIŞMA ADI

“ŞEHİR VE KADIN” KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI

2- KONU VE AMAÇ

Yarışmanın konusu; “Hayatın İçinden Kadın” ana başlığı altında “Şehir ve Kadın” teması olarak belirlenmiştir. Amaç; Şehrimizde yaşayan kadınların toplumsal yaşamındaki yeri, kent ve kırsal kesimde ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kadının toplumsal kimliği üzerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışması; şehrimizdeki kadınların günlük yaşamından kesitleri konu almaktadır.

3- YARIŞMA TAKVİMİ

25/06/2021 – Yarışma Başlangıç Tarihi
10/09/2021 – Son Katılım Tarihi
20/09/2021 – 1/11/2021 – Değerlendirme Toplantısı
Ekimin ilk haftası – Ödül Töreni

4- KATILIM ŞARTLARI

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya; Seçici Kurul, KADEM Balıkesir Temsilcisi ve birinci derece akrabaları dışında konuya ilgi duyan, başvurunun son günü 18 yaşını doldurmuş olan, tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılar katılabilir.
 • Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraf (sergileme hariç) ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Yarışmaya katılacak olan fotoğrafın, yarışma organizasyonu dışında sosyal medya (Facebook, Twitter, İnstagram vb.) hesaplarında paylaşılmamış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
 • Ödül alan (derece ve jüri özel ödülü) , sergilemeye değer bulunan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Katılımcı, yarışma için e-mail yoluyla fotoğrafların gönderdiği tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf, kendisine ait olmadığı halde kendisine aitmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 • Ödül, sergileme ve/veya derecenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu kadem.org.tr, KADEM Balıkesir Temsilciliği facebook.com/kadembalikesir ve twitter.com/kadembalikesir sayfalarnda düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
 • Katılımcı, fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında serbesttir.
 • Yarışma “Dijital Renkli” dalda düzenlenmektedir. Siyah-Beyaz ve Sepia gibi Monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir Yarışma dijital ortamdadır. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir.
 • Her katılımcı yarışmaya en fazla 4 adet Sayısal (Dijital) Renkli eserle katılabilir.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilemez.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Fotoğrafın içeriğinde markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
 • Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak Balıkesir Kent Konseyi tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların; Balıkesir Kent Konseyi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve KADEM Balıkesir Temsilciliği (KADEM) tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda sergilenebileceklerdir.
 • Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan 5 (beş) gün içinde teslim edilmesini isteyebilir.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, “Son Katılım Tarihi”nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek koşuluyla, yetkilidir.
 • Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda seçici kurul ve düzenleyici kurum kararları esastır.
 • Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 • Katılımcılar KADEM Sanat web sitesinde bulunan yarışma sayfasındaki formu eksiksiz doldurarak başvuru yapabilirler.

5- ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

 • Yarışma online (çevrimiçi) göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (kargo, elden teslim, e-posta vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi kademsanat.com adresinden fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • Katılımcılar, şartname sayfasındaki yönergeye uygun biçimde formu eksiksiz doldurarak fotoğraflarla birlikte yükleyecektir.
 • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, logo, tarih vb işaret bulunmayacaktır.
 • Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve katılım formu ile birlikte tek seferde yükleyiniz.
 • Fotoğrafınızın ne anlatmak istediğini 2-3 cümle ile ifade edip, fotoğrafın nerede çekildiğini ekleyin.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Olası sorunların çözümüne yönelik olarak balikesir@kademsanat.com adresinden iletişime geçilebilir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katıldığı anlamına gelmez.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Balıkesir Kent Konseyi ve KADEM Balıkesir Temsilciliği sorumlu olmayacaktır.
 • Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.

6- TELİF (KULLANIM) HAKLARI

 • Katılımcı, ödül (derece, jüri özel ödülü) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının Kadın ve Demokrasi Derneği Balıkesir Temsilciliği (KADEM) ve Balıkesir Kent Konseyi’ne, yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece, jüri özel ödülü) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alam uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Kadın ve Demokrasi Derneği Balıkesir Temsilciliği (KADEM) ve Balıkesir Kent Konseyi’ne izin/muvafakat name verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izin kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için herhangi bir telif hakkın veya maddi, manevi talepte bulunmayacağı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)’nin uygun gördüğü ödül almayan fotoğraflardan, sergilemek ve arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak 100(yüz) TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu şekilde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.
 • Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Balıkesir Kent Konseyi, KADEM Balıkesir Temsilciliği ve eser sahibinin olacaktır. Balıkesir Kent Konseyi ve KADEM Balıkesir Temsilciliği, bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir, (Fotoğraflar ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).
 • Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Balıkesir Kent Konseyi ve KADEM Balıkesir Temsilciliği’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
 • Ödül alan fotoğraflar KADEM Balıkesir Temsilciğine ait dijital mecralarda web sayfasında ve sosyal medya (Facebook, twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacak; ayrıca kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 • KADEM Balıkesir Temsilciliği ve Balıkesir Kent Konseyi’nin uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.
 • KADEM Balıkesir Temsilciliği ve Balıkesir Kent Konseyi, ödül almaya ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar ile satın alma uygulanan fotoğrafların baskıya uygun büyük boy dosyalarını katılımcılardan
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına ödül töreninden sonra gönderilecektir. Dernek tarafından ödül töreninden sonra gönderilecektir Ödül törenine katılım esastır.Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Balıkesir Kent Konseyi ve KADEM Balıkesir Temsilciliği katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7- SEÇİCİ KURUL

 • Dr. Elif ÇİMEN – Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Elif Öztürk Özgöncü- AA Foto-Muhabiri
 • Erhan ALAN – Balıkesir BASAF Başkanı
 • Dr. Mehmet NARLI – Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
 • Mehmet Özcan -Fotoğraf Sanatçısı
 • Mürsel SABANCI – Balıkesir Kent Konseyi Başkanı
 • Osman SİPAHİ – BASAF 2. Başkanı
 • Ramazan DEMİR – Balıkesir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
 • Dr. Serdar YILMAZ – Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Dr. Süleyman ÖZDEMİR- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü
 • Zeliha Kahraman – KADEM Balıkesir Temsilcisi

8- ÖDÜLLER

Birincilik ödülü: 8.000 TL
İkincilik ödülü: 6.000 TL
Üçüncülük ödülü: 4.000 TL
Jüri Özel ödülü ( 10 Adet) : 500 TL
Sergileme Bedeli: 100

 

9- YARIŞMA SEKRETERYASI

Berna Bora Oruç
Atatürk Mahallesi, Eski Bandırma Caddesi, No:7/C-7/D Karesi/Balıkesir Telefon: 02662441643 – 05352035559 – 0 5340158524

 

10- DİĞER HÜKÜMLER

 • Uyuşmazlıkların çözümünde, Balıkesir Kent Konseyi ve BalıkesirKademTemsilciliği dijital ve fiziki ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup; Balıkesir Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
 • Katılımcılar bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümleri kabul edip onayladığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11 – YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUMLARIN BİLGİLERİ

KADEM BALIKESİR TEMSİLCİLİĞİ

Adres: Atatürk Mahallesi Eski Bandırma Cad. No:7/C-7/D Karesi/Balıkesir
Telefon: (0266) 244 16 43

BALIKESİR KENT KONSEYİ

Adres: Atatürk, Eski, Kepsut Cd. No:71/A, 10100 Karesi/Balıkesir
Telefon: (0266) 532 10 11

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Adres: Üniversitesi Rektörlüğü Çağış Yerleşkesi Üzeri 17. km, Bigadiç Caddesi, 10145 Balıkesir
Telefon: (0266) 612 14 00

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Adres: Yeni Mahalle Şehit Astsubay Mustafa Soner Varlık Caddesi No:77, 10200 Bandırma/Balıkesir
Telefon: (0266) 717 01 17