6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, tarafıma kişisel verilerin kullanımına ilişkin Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda KADEM tarafından gerçekleştirilen Gül’ümseyen Kadınlar Yarışması kapsamında; yarışmacıların ad soyad, mesleki deneyim, mail adresi, telefon numarasına ilişkin veriler ile fotoğraf ve video kayıtları hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde işlenebilecektir.

Kadem kişisel veriler açık mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak kanunda öngörülen ve meşru menfaat doğrultusunda yazılı, sözlü ya da görsel iletişim kanalları vasıtası ile elde ettiği kişisel verilerinizi; meşru menfaat ve bir hakkın tesisi uyarınca gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında yarışmacıların belirtilen kişisel verileri; sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin sağlanması, bülten oluşturulması, organizasyon ve etkinlik yönetimi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürümesi amaçlarıyla depolamakta, işlemekte ve kaydetmektedir. Yarışma süresince kayıt altına alınan ses, görsel ve video kayıtlarını iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve sosyal sorumluluk ile sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi amacıyla kadem web sitesi, basın organları ve/veya sosyal medya kanalları ile paylaşılabilecektir. Kayıt altına alınan mail adresleri ve telefon numaralarına ise; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla mail ve SMS gönderebilecektir.

Elde edilen kişisel verileriniz, veri sahiplerinin talep etmesi ya da Kadem Aydınlatma Metni ve buna bağlı Kişisel Verilerin Korunması ve İmha Politikası’nda belirtilen azami işleme sürelerinin dolması durumunda silinebilecek ya da imha edilebilecektir.

Kanun’un 11. Maddesinde yer alan haklarınızı www.kadem.org.tr web sayfamızda bulunan Kişisel Veri Başvuru Formu’nu kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Kadem’in kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, Kişisel Verilerin Korunması ve İmha Politikası ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı, bu noktada yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda kaydedilen ses, video ve görsel kayıtlarının Kadem web sitesi, basın organları ve/veya sosyal medya kanallarında paylaşılmasına onay verdiğimi özgür iradem ile kabul ediyorum.