Yarışma, KADEM tarafından, ‘Varoluşta Eşitlik Sorumlulukta Adalet’ ilkesi çerçevesinde; kadının, hayatın farklı alanlarındaki konumu ve sorumluluklarına ilişkin toplumsal farkındalık oluşturma amacıyla öykü kategorisinde düzenlenmektedir.

1- AMAÇ:

1.1) Kadın, kadın hakları, kadın emeği ve kadının toplumsal hayattaki rolleri üzerine farkındalık oluşturmak,

1.2) Edebiyat dünyasına yeni yetenekler kazandırmak,

1.3) Kültür ve sanat ilgililerinin üretim yapmalarına imkân sağlamak.

2- KONU-TEMA:

– Kadın, kadın hakları, kadının toplumdaki yeri, sorumluluk paylaşımı, kadın dayanışması, sivil kadın hareketleri, kadın ve adalet, kadının fırsat eşitliğine erişimi genel çerçevesinde yazılan öyküler değerlendirmeye alınacaktır.

3- KATILIM ŞARTLARI:

3.1) Yarışmaya Türkiye veya yurtdışında yaşayan, Türkçe eser veren ve 18 yaşından gün almış herkes katılabilir.

3.2) Yarışmaya, seçici kurulda görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları ve KADEM çalışanları katılamazlar.

3.3) Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

3.4) Yarışmaya katılım bireyseldir.

3.5) Başvurular https://kademsanat.com/hayatin-icinde-kadin-oyku-yarismasi/ sayfasında yer alan formdan alınacaktır.

3.6) Başvuranlar, yarışmaya en fazla 2 eser ile katılabilir.

3.7) Yarışmaya daha önce yayımlanmamış, ödül almamış özgün öyküler kabul edilir. Yazar kendine ait olmayan, başkası tarafından yazıldığı halde kısmen veya tamamen kopyalanan, uyarlanan eserler yarışma dışı tutulur. Ödül verilmesi durumunda, daha sonra özgün olmadığı tespit edilen yapıta verilen ödül iptal edilir ve ödülü geri alınır. Böyle bir durum anlaşıldığı takdirde gerçek yazara bilgi verilir ve yasal takip yapmak istemesi durumunda kopyalayana ait her türlü bilgi kendisine verilir. Yarışma sonrasında anlaşılması durumunda her türlü hukuki sorumluluk, eseri gönderene aittir.

3.8) Yazım yanlışı, noktalama işareti, dil kuralları bakımından fazla hatalı olan eserlere ilişkin başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.9) Yarışma şartnamesine uymayan başvurular değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3.10) Eserler Word, PDF veya Pages formatlarında gönderilmeli dosyalar 4 mb boyutunu geçmemelidir.

3.11) Yarışmaya katılacak eserlerin en az 200, en fazla 1000 kelime olması gerekmektedir. 1000 kelimeyi aşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca; yarışmaya katılacak eserlerde hakaret içeren öyküler bulunması halinde işbu eserlerde değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru tarihinde geçerli Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suç oluşturan içeriğe sahip öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.12) Eserler, öykü türüne uygun bir biçimde Türkçe dil kurallarına uygun olarak, 12 punto, Times New Roman yazı karakteriyle, 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.

3.13) Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.

3.14) Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. KADEM katılımcıların eserleriyle ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3.15) Seçici Kurul’un verdiği puanlara, itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.

4- BAŞVURU SÜRECİ:

4.1) Başvurular https://kademsanat.com/hayatin-icinde-kadin-oyku-yarismasi/ sayfasında yer alan formdan alınacaktır.

4.2) Yarışmaya katılanların yarışma sonuçlanana kadar e-posta adreslerini değiştirmemeleri gerekmektedir.

4.3) İstenilen bilgilerde eksiklik olması durumunda eserler değerlendirme dışı bırakılır.

5- YARIŞMA TAKVİMİ:

5.1) YARIŞMA BAŞLANGIÇ TARİHİ: 15.06.2023

5.2) SON KATILMA TARİHİ: 20.08.2023

5.3) DEĞERLENDİRME TOPLANTISI: 15.09.2023

5.4) ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİ TARİHİ DAHA SONRA AÇIKLANACAKTIR.

6- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:

Özgünlük: 30 Puan

Kurgu: 20 Puan

İçerik/Üslup: 25 Puan

Dil Bilgisi: 20 Puan

Jüri Genel Kanaati: 5 Puan

Toplam: 100 Puan

7- SEÇİCİ KURUL:

Aysun Sevinç (ön jüri)

Hatice Çolak (ön jüri)

Metehan Tanyıldız (ön jüri)

Rabia Albayrak Değirmenci (ön jüri)

Ruhan Umut (ön jüri)

Saniye Sena Akpınar (ön jüri)

Semanur Sönmez Yaman (ön jüri)

Abdullah Harmancı (son jüri)

Ayşegül Genç (son jüri)

Cihan Aktaş (son jüri)

Doğukan Gezer (son jüri)

Güray Süngü (son jüri)

İsmail Kılıçarslan (son jüri)

Necip Tosun (son jüri)

Sevim Zehra Can Kaya (son jüri)

Yıldız Ramazanoğlu (son jüri)

Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış (son jüri)

8- KARŞILIKLI HAKLAR:

8.1) Yarışmacılar, Yarışma Şartnamesinin tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Katılım, değerlendirme ve sonrası süreç ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı KADEM’de saklıdır.

8.2) Seçici Kurul tarafından belirlenen ve dereceye giren eserler sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacaktır.

8.3) Yarışmaya katılan eserlerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserlerin tümüyle kendisine ait olduğunu; Üçüncü şahısların eserler üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; KADEM’in bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması ve ederi kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, KADEM’in tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda ve yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili KADEM hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

8.4) Yarışmaya katılacak eserlerin eser sahipleri telif haklarıyla ilgili olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında 21. Maddesinde tanımlanan “İşleme”, 22. Maddesinde tanımlanan “Çoğaltma”, 23. Maddesinde tanımlanan “Yayma”, 24. Maddesinde tanımlanan “Temsil” ve 25. Maddesinde tanımlanan “İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline yarayan Vasıtalarla Umuma İletim” (dijital iletim de dâhil olmak üzere bütün yayın araçlarıyla umuma iletim hakları yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya yayınlayabilme yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette ya da herhangi bir mecrada kullanabilme) ve komşu haklarını, sınırsız ve süresiz olarak, yer sınırlaması olmaksızın tam ve alt ruhsat ile KADEM’e devrettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. KADEM, telif haklarını aldığı eseri, bu haklar çerçevesinde süresiz olarak Türkiye içinde veya dışında her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde istediği dile çevirerek kullanabilecek ve kullandırabilecektir.

8.5) Yarışmacılar; eserlerin tamamının ve/veyahut bir kısmının ya da eserlerinden alıntıların KADEM’in, sosyal medya üzerinde kullandığı (facebook, instagram, twitter ve benzeri her türlü sosyal medya mecraları) hesaplarının tamamı veya bir kısmında KADEM tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Yarışmacılar, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti ya da bir başka hak talebinde bulunamaz.

8.6) KADEM yarışmaya katılan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen dijital ve baskılı tüm ortamlarda yayınlama yetkisine sahiptir.

8.7) Yarışmaya gönderilen eserler sahiplerine iade edilmez, KADEM tarafından arşivlenir. Yarışmaya gönderilen eserlerin tümünü KADEM, yazılı yahut basılı herhangi bir çalışmada kısmen ya da tamamen kullanılabilecek, eserlerden alıntı yapabilecektir. Böyle bir halde eser sahibinin herhangi bir ödeme talep etme hakkı doğmaz, KADEM herhangi bir telif ödemesi yapmaz. KADEM yarışmaya katılan eserleri işleme, süre ile sınırlı olmaksızın yayma; süresiz olarak her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dâhil), yabancı yayın kuruluşlarına, yurt içindeki kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir.

8.8) Yarışmaya katılan kişiler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında eserlerinin, fotoğraflarının ve kimlik bilgilerinin (isim-soyisim-titr) dijital ve basılı medyada kullanılması hususunda izin vermektedir.

8.9) Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına ödül töreninden sonra gönderilecektir. Ödül töreni tarihi ve yeri değerlendirmeden sonra belirlenecek olup yarışmacılara bildirilecektir. Ödül törenine katılım esastır. Ödül için davet edilen yarışmacıların tüm yol, yeme içme ve konaklama giderleri kendilerine aittir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve KADEM’in istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1(bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

8.10) Eserini gönderen her yarışmacı bu şartnameyi okumuş ve şartnamede yer alan şartların tümünü kabul etmiş sayılır.

8.11) Yarışmayı düzenleyen KADEM yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

8.12) Tüm yarışmacılar, yarışma koşullarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılır.

8.13) Yarışma koşullarına uymayan adayların başvuruları kabul edilmez. Kabul edilmiş ve ödül kazanmış olsa dahi ödülü verilmez.

9-DİĞER HÜKÜMLER:

9.1) Uyuşmazlıkların çözümünde, KADEM Genel Merkezin fiziki ve sanal ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar, kesin ve münhasır delil niteliğinde olup anlaşmazlık durumunda İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Dairesi yetkilidir.

9.2) Yarışmacı bu şartnameyi görüp okuduğunu, içerini anladığını ve hükümleri kabul edip onayladığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10-ÖDÜLLER:

Birincilik Ödülü: 20.000 TL para ödülü

İkincilik Ödülü: 15.000 TL para ödülü

Üçüncülük Ödülü: 10.000 TL para ödülü

Mansiyon Ödülü: 5.000 TL para ödülü (3 kişi)

-Derece alan eserler başta olmak üzere Jüri tarafından uygun görülen eserler KADEM Yayınları tarafından derlenerek basılacaktır.

11-YARIŞMA SEKRETERYASI:

KADEM Genel Merkez

Adres: Küçük Çamlıca Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:112 D:A, 34400 Üsküdar/İstanbul

Telefon: 0216 325 03 07