GÜL’ÜMSEYEN KADINLAR

RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1 – YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUMLAR

KADEM ISPARTA TEMSİLCİLİĞİ

Adres: İstiklal Mahallesi, 6 Mart Atatürk Caddesi, Eski Milli Eğitim Taş Binası, 3. Kat.

Telefon: (0538) 876 58 21 – (0506) 120 18 38

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Adres: Sanayi Mahallesi, 106. Cadde, Eğirdir Yolu Üzeri.

Telefon: (0246) 211 65 00

2 – KONU VE AMAÇ

GÜL’ÜMSEYEN KADINLAR

Yarışmanın konusu “Kadın ve Gül” teması çerçevesinde “Gül’ümseyen Kadınlar” olarak belirlenmiştir.

“Gül’ümseyen Kadınlar” yarışması ile amatör veya profesyonel sanatçıların; kadın, kadın emeği, kadın hakları ve kadınların günlük yaşamı gibi konularda, gül temasıyla sanat eseri ortaya koyması amaçlanmaktadır.

3 – TEKNİK

Eser sahipleri, resimlerinde istedikleri malzeme ve tekniği kullanabilir.

4 – KATILIM ŞARTLARI

 • Yarışmaya; Seçici Kurul, KADEM Isparta Temsilcisi Hatice Gonca Kayacan ve birinci derece akrabaları dışında konuya ilgi duyan, başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını doldurmuş olan tüm amatör veya profesyonel sanatçılar katılabilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.
 • Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
 • Her yarışmacı, yarışmaya en fazla 2 adet resimle katılabilir.
 • Eserin kısa kenarı 50 cm’den küçük, uzun kenarı 100 cm’den büyük olmamalıdır.
 • Eser, belirtilen adrese kargo ile gönderilebilir veya hafta içi 09:00-16:00 saatleri arasında elden teslim edilebilir. Eser; daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış ve hiçbir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Eser, zarar görmeyecek şekilde (korunmalı olarak) kargoya verilmelidir. Zarar gören eserden, eser sahibi sorumludur.
 • Eserler elden veya masrafı yarışmacı tarafından karşılanmak üzere kargo ile gönderilecektir
 • Gönderilen her eserin arkasına; yarışmacının adı soyadı, eserin tekniği ve boyutlarını belirten eser bilgisi yapıştırılmalıdır.
 • Eserlerin Teslim Yeri: Eserler, anlaşmalı olduğumuz PTT ile aşağıda yazılı adrese gönderilecektir:

İstiklal Mahallesi, 6 Mart Atatürk Caddesi, Eski Milli Eğitim Taş BinasI, Yeni Millet Kıraathanesi Kat: 3 ISPARTA

Yarışmaya katılacak eserler 31 Ağustos 2022 tarihinde, mesai saati bitimine kadar Isparta KADEM İl Temsilciliği’ne teslim edilmelidir. Postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 • Kargo ile gönderilen eserlerde “Çiğdem Yavuztop’un Dikkatine” notu konulması gereklidir.
 • KADEM Isparta İl Temsilciliği’ne yöneltilecek her tür talep ve itiraz, yarışmanın sonuçlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde “KADEM Isparta İl Temsilciliği, İstiklal Mahallesi, 6 Mart Atatürk Caddesi, Eski Milli Eğitim Taş Binası, Yeni Millet Kıraathanesi 3. Kat ISPARTA” adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir ve 7 iş günü içerisinde değerlendirme yapılır. Mektupta eserin adı, kodu, yarışmaya katılım tarihi, eksiksiz iletişim bilgileri ile talep veya itiraz konusunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Jüri üyelerinin verdiği puanlara, itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
 • Katılımcılara, yarışmaya katıldıklarına dair ‘Katılım Belgesi’ verilecektir.
 • Yapıtların sergilenmesi ve taşınması sırasında gereken özen gösterilecekse de yapıtların görebileceği hasardan KADEM Isparta İl Temsilciliği hiçbir şekilde sorumlu değildir. Arzu edenler, eserlerini, değer bedeli üzerinden özel sigorta şirketine sigorta ettirebilirler. Bunun gerçekleşmesi halinde bilgilendirme amacı ile KADEM Isparta İl Temsilciliği’ne sigorta şirketinin adının ve yapıtla ilgili kontratın bir kopyasının ulaştırılması gerekmektedir.
 • Eserin orijinali kargoya verilmeden önce; taranmış veya tam karşıdan fotoğrafı çekilerek başvuru formuna yüklemeniz gerekmektedir.

5 – ESERLERİN YAYIMLANMASI, GENEL HÜKÜMLER VE TELİF HAKKI

 • Katılımcılar, Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı KADEM’de saklıdır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluk eser sahibine aittir.
 • Yarışma hiçbir surette ticari amaç gütmemektedir ve yarışmacılardan katılım ücreti veya herhangi bir başlık adı altında ödeme talep edilmeyecektir. Katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine aittir.
 • KADEM, ödül alan veya almayan bütün eserleri, eser sahiplerinden izin almadan afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. ile sosyal medya platformlarında basım ve yayın hakkına sahip olacaktır.
 • Katılımcı, ödül (derece, mansiyon) alan ya da sergilenmeye hak kazanan resimler için KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği)), isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gerekse diğer ilgili mevzuat gereği, ödül (derece, mansiyon) alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, verdiği izni daha sonra kesinlikle geri almayacağını ve eserin kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) ve eser sahibinin olacaktır. KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) bu eserleri, kurumun basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanılabilecektir. (Resimler ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).
 • Eserin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği)’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
 • Ödül alan resimler, KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği), kadem.org.tr web sayfasında ve sosyal medya (Facebook, Twitter, İnstagram) hesaplarında yayınlanacak; ayrıca kurumumuza ait yayınlarda yer alacaktır.
 • KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği), ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen resimleri arşivine alabilir ve daha sonra istediği mecralarda eser sahibinin ismiyle birlikte kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına ödül töreninden sonra gönderilecektir. Ödül törenine katılım esastır. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1(bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) katılımcıların eserleriyle ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6 – DEĞERLENDİRME

 • Yarışmaya katılacak eserler, seçici kurul tarafından Tablo-2’deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.
 1. SEÇİCİ KURUL

Gonca Kayacan – KADEM Isparta İl Temsilcisi, Resim Öğretmeni

Prof. Dr. Mehmet Özkartal – Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İsa Eliri – Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Doç. Dr. Leyla Kodaman – Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Ufuk Usta – KADEM Marka ve Görsel İletişim Direktörü

 1. ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü: 10.000 TL

İkincilik Ödülü: 5.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 3.000 TL

Mansiyon: 1.000 TL (3 eser)

Sergileme: 200 TL

 1. YARIŞMA TAKVİMİ

YARIŞMA BAŞLANGIÇ TARİHİ: 07.07.2022

SON KATILMA TARİHİ: 31.08.2022

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI: 01.09.2022

ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİ TARİHİ DAHA SONRA AÇIKLANACAKTIR.

 1. YARIŞMA SEKRETERYASI

Çiğdem YAVUZTOP

Adres: İstiklal Mahallesi, 6 Mart Atatürk Caddesi, Eski Milli Eğitim Taş Binası, 3. Kat

Telefon: (0538) 876 58 21 – (0506) 120 18 38

 1. DİĞER HÜKÜMLER
 • Uyuşmazlıkların çözümünde, KADEM Isparta Temsilciliği’nin fiziki ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup; Isparta Mahkeme ve İcra Dairesi yetkilidir.
 • Katılımcı bu şartnameyi görüp okuduğunu, içerini anladığını ve hükümleri kabul edip onayladığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Tablo -2 Değerlendirme

Resimlerin Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi
Derecelendirme En az 10 En fazla 20
1- Amaca uygunluk, ilgili değerleri resimlerle ifade edebilme
2-Resimlerde kullandığı çizim tekniğinin uygunluğu
3- Resimlerdeki yaratıcılık
4- Resimlerin görselliği
5- Resimlerin düzeni ve temizliği
6-KADEM tarafından savunulan değerlere uygunluk
TOPLAM