1.YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM

KADEM Hatay Temsilciliği
Yaşardoğu caddesi, Meydan Mahallesi, No: 54 Bekir Ulutaş Plaza İskenderun /Hatay Telefon: 0 (326) 617 30 34

2-YARIŞMA ADI:

Göç ve Kadın

3-KONU VE AMAÇ

Yarışmanın konusu ‘’Göç ve Kadın ‘’olarak belirlenmiştir. Yarışmanın amacı; konusu özelinde sanat değeri yüksek ve nitelikli kısa film yapımını teşvik etmek, katılımcıların görsel anlatının gücünü kullanarak toplumsal olguları yansıtmalarını sağlamak, Göçmen kadınların yaşadıklarını sanatsal bakış açısı ile ortaya koyarak toplumsal farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmak.

4-YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başlangıç Tarihi: 7 Ocak 2021

Son Katılım Tarihi: 20 Mart 2021

Değerlendirme Toplantısı: 26 Mart 2021

Ödül Töreni: 29 Mart 2021

5-KATILIM ŞARTLARI

– Yarışma seçici kurul dışında tüm profesyonel ve amatör katılımcılara açıktır.

– Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (Eser Sahibi) ve / veya yapımcısından en az birisinin T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.

– Yarışmaya sadece daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler ile başvuru yapılabilir. Bir kişi birden fazla eser ile başvurabilir. Bu durumda her bir başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır

– Yarışmaya katılacak film en az 1 dk olmalı, en fazla 5 dk’yı geçmemelidir.

– Çekimleri telefon ile yapacak yarışmacılar 16:9 formatında( yatay) olarak çalışacaklardır.

– Filmler full hd olarak çekilecek, .mov veya .mp4 uzantılı olacaktır.

– Düşük çözünürlüklü filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Eserler kesinlikle orijinal olmak zorundadır. Stok görüntü veya daha önce yayınlanmış 2. Şahıslara ait görüntüler tespit edildiğinde yarışmacı direkt elenecektir.

– Filmler Türkçe dilinde veya Türkçe altyazılı olmalıdır.

-Filmin hiçbir bölümünde reklam içerikli veya bir sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel ve sesli içerik kullanılamaz.

-Eserlerde kaynak belirtilmeden alıntı yapılmamalıdır. Yapıldığı takdirde bildirilmesi zorunludur.

– Film çalışmalarının üzerinde ya da başında, katılımcının ismi veya logosu kesinlikle bulunmayacaktır. Filmin sonundaki siyah ekrana yarışmacı bilgileri (rumuz ve film ismi) yarışmacı tarafından eklenecektir.

– Hazırlanan kısa filmler 27.02.2021 tarihinde, 23:00’a kadar KADEM tarafından oluşturulacak www.kademsanat.comsitesine yüklenecektir. Bu tarihten sonra gelecek çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme İskenderun Belediyesi ve KADEM Hatay Temsilciliği tarafından oluşturulacak Seçici Kurul tarafından yapılarak, birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler seçilecektir.

6-ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

-Yarışmaya katılacak eserler www.kademsanat.com sitesinde belirtilen sistem üzerinden, izleme linki ile gönderilecektir.

– Dijital ortamda katılım gerçekleştirilecek ve alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

-Katılımcılar, şartname sayfasındaki yönergeye uygun biçimde formu eksiksiz doldurarak kısa filmlerle birlikte yükleyeceklerdir. Kısa film üzerinde katılımcıya ait isim, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.

– Kısa film dosyanızı; boyutlandırma, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve katılım formu ile tek seferde yükleyiniz.

-İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.

-Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) sorumlu olmayacaktır.

-Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş kısa filmler de yarışmamıza katılabilir.

7-TELİF(KULLANIM)HAKLARI

-Yarışmada ödül alan eserlerin yönetmeni ve/veya yapımcısı, filmin ticari amaç gözetmeksizin, eser sahiplerinin adı belirtilerek KADEM ve İskenderun Belediyesi tarafından internet, sosyal medya, yurtiçi/yurtdışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada sınırsız süre ile gösterilmesine müsaade eder. Bu filmlerin, orijinalini ve üzerinde değişiklik yapılmış halini; seminer, sempozyum, fuar vb. eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere, eser sahibinin ismi ile birlikte 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan tüm telif haklarına sahip olacaklardır.

-Katılımcı, yarışmaya gönderdiği filmin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular eser sahibinin sorumluluğundadır. Kadın ve Demokrasi Derneği Hatay Temsilciliği bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Eser sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, KADEM Hatay Temsilciliği’nin uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir.

– Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

-Kısa filmde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde sesi, görüntüsü veya herhangi bir kişisel verisi yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince aydınlatmanın yapılması ve/veya açık rızalarının alınmasına, işlenmesine, ve KADEM’e aktarılmasına ilişkin her türlü yükümlülük eser sahibine aittir. Kısa Film Yarışma Düzenleme Komisyonu tarafından talep edilmesi halinde, eser sahibi, ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve gerekli diğer hususlarda aydınlatmanın yapıldığını ve/veya açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları derhal paylaşmak mecburiyetindedir.

– KADEM Hatay Temsilciliği yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin, yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir.

-Ödüle layık görülen kişilerle mail ve iletişim bilgileri üzerinden iletişime geçilecektir.

8-SEÇİCİ KURUL

Seçici kurul en az 5 üye ile toplanır.

9 – ÖDÜLLER

Birincilik, İkincilik ve üçüncülük ödülleri yarışmaya girecek olan eserlerin sergileneceği 8 Mart 2021 tarihinde İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda yapılacaktır.

Birincilik ödülü: Plaket ve 10.000 TL

İkincilik ödülü: Plaket ve 7.000 TL

Üçüncülük ödülü: Plaket ve 5.000 TL

Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için çeşitli hediyeler ile ödüllendirilecektir.

10-YARIŞMA SEKRETARYASI

Hilal Tosun Yaşardoğu caddesi, Meydan Mahallesi ,No: 54 Bekir Ulutaş Plaza İskenderun/Hatay 0 (326) 617 30 34

11-DİĞER HÜKÜMLER

İşbirliği; İskenderun Belediyesi , Hatay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile yapılacaktır.