Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sivas Temsilciliği Kısa Film Senaryo Yarışması 15.01.2021-08.03.2021 tarihleri arasında, KADEM Sivas Temsilciği- Türkiye’de düzenlenecektir.

*Yukarıda belirtilen 15.01.2021-08.03.2021 tarihleri, Covid-19 salgınına dair tedbirlerin devam edeceği varsayılarak belirlenmiştir ve bu şartlar altında Kısa Film Senaryo Yarışması’nın bütün işleyişi internet üzerinden yapılacaktır.

*Devletimiz tarafından resmi olarak Covid-19 tehlikesinin azaldığı, tamamen bittiği veya aşı ile önüne geçildiği; sosyal mesafe, seyahat yasağı, toplu mekânlarda aktivite yasağının kalktığı duyurulduğu taktirde jüri, Kısa Film Senaryo Yarışması tarihini değiştirme ve yeni bir işleyiş planı yapma hakkını elinde tutar.

1-AMAÇ

 • Anadolu’da Kadın konusunda farkındalık oluşturmak
 • Kısa film senaryo yarışması kapsamındaki etkinlikler ile KADEM Sivas Temsilciliği’nin Sivas’ın kültürel gelişimine ve tanıtımına katkıda bulunması,
 • Kültür ve sanat dünyasında “Anadolu Kadını”nın hikâyesini görünür kılmak.

2-BAŞVURU ŞARTLARI

 • Yarışma, konusu özelinde tüm yurtiçi ve yurtdışı başvurulara açıktır.
 • Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
 • Yarışmaya amatör profesyonel başvuru şartlarını yerine getiren herkes katılabilir.
 • Yurtdışı başvurularında senaryonun dili Türkçe olacaktır.
 • Yarışmaya en fazla 3 eserle başvurulabilir, ancak her bir senaryo için ayrı ayrı başvuru yapılmalıdır. Bu başvuruların değerlendirmesi de ayrı ayrı yapılır.
 • Katılımcılar yarışmaya grup çalışmalarıyla katılabilirler.
 • Grup çalışmalarında katılımcı sayısı en fazla iki (2) olabilir.
 • Başvuruyu yapan kişi, diğer grup üyelerinin de yazılı onaylarını başvurusuna eklemelidir.
 • Yarışma sonunda filme alınmaya değer bulunan ilk üç eserin film haline getirilmesi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından yapılacaktır.
 • Ödüle değer görülen senaryo, film haline geldikten sonra senaristin ismi jenerikte yer alacak ancak hiçbir ek hak talebi olmayacaktır.
 • Gönderilecek senaryolar başka bir yerde yayınlanmamış ve tüm hakları yazarda olmalıdır.
 • Dereceye giren senaryoların filme çekilmesi ve gösterimine ilişkin izin, başvuru ile gerçekleşmiş sayılır.
 • Senaryoların uygulanabilir içeriğe sahip olması, mekan, kostüm, oyuncu sayısı, efekt ihtiyacı, tahmini çekim süresi gibi prodüksiyon maliyetleri de değerlendirmede dikkate alınacaktır.
 • Senaryoların filme çekimi esnasında yönetmence özünü bozmayacak şekilde sahne veya plan eksiltme veya arttırma suretiyle oluşturulacak çekim senaryosu başvuru ile kabul edilmiş sayılır.
 • Jüri çekime değer eser olmadığına karar verebilir.
 • Yapılacak başvurularda, başvuru sahibi senaryosunun, KADEM veya üçüncü şahısları küçük düşürmeyecek ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu hükümlerine aykırı olmayacak şekil ve özde hazırlanmış olduğunu; 2954 sayılı Kanunun 28. maddesinin öngördüğü sorumluluğa ve bu kanunun yayınla ilgili diğer hükümlerine tabi olduğunu; insan onurunun, kamu düzeninin, genel ahlakın, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla; şiddet, pornografi ve insan onuruyla bağdaşmayan görüntü ve etkiler içermediğini, 6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanununda yer alan yayın ilkelerine aykırı unsurlar taşımadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Başvuru sahibi tarafından gönderilen senaryo; biyografi, uyarlama veya üçüncü kişilerin hak iddia edebileceği hususlar içeriyorsa, bu husus gönderilen senaryonun kapak sayfasında belirtilmek zorundadır. Telif, yasal izin ve diğer tüm hukuki işlemleri gerçekleştirmek ve gerekli yasal belgelerin temini başvuru sahibinin yükümlülüğündedir. Bu belgeler KADEM Sivas Temsilciliği tarafından istenildiği takdirde ibraz edilmek zorundadır.
 • Başvuru sahibi, yarışmaya başvuruda bulunmakla birlikte eserin bila bedel münhasıran KADEM Sivas Temsilciliği tarafından katılımcı ve/veya eser sahibinin adı belirtilerek veya belirtilmeksizin kullanabileceğini, çoğaltılabileceğini, umuma arz edilebileceği, yayımlanabileceğini, değişiklik yapabileceğini, üzerinde tasarruf edebileceğini, eserin telif hakkının ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm hakların KADEM Sivas Temsilciliği’ne ait olacağını kabul etmiş sayılır.
 • Şartnamede düzenlenen şartlara uymayan eser ve/veya katılımcılar değerlendirme dışı tutulacak olup, bunu belirleme yetkisi münhasıran KADEM Sivas Temsilciliği’ne ait olacaktır.
 • Senaryosu ödül alan katılımcıların beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Başvuru sahibi, yarışmaya başvuruda bulunmakla birlikte KADEM Sivas Temsilciliği’ne ait tüm yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılır.

3-SENARYODA ARANAN ÖZELLİKLER

 • Kısa film senaryosunun konusu “Anadolu’da Kadın” olacaktır.
 • Senaryonun hedef kitlesi genel izleyicidir.
 • Tür; kurmaca, deneysel gibi kısa filmin dallarında herhangi bir ürün olabilir. Bu tür dışında gerçekleştirilen TV programı, tanıtım filmi vb. nitelikte, sanat kaygısı taşımayan ve sinema sanatı sınırları içinde değerlendirilemeyecek senaryolar yarışmaya kabul edilmez.
 • Animasyon film senaryoları kabul edilmeyecektir.
 • Senaryolar, en fazla 3 sayfa, film uzunluğu ise ortalama 1 dakika olacaktır.
 • Senaryolar, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

4-YARIŞMA BAŞVURU

*Başvurular www.kademsanat.com adresi üzerinden yapılacaktır.

*Başvurularda yazarın adı soyadı, email bilgileri yer alacaktır.

*Eser Word, PDF Dosyası şeklinde iki formatta gönderilecektir.

5-YARIŞMA TAKVİMİ

 
Başvuru tarihi: 15.01.2021
Son başvuru tarihi: 20.03.2021
Jüri değerlendirilmesi: 26.03.2021
Ödül töreni: 29.03.2021

6-YARIŞMA SEÇİCİ KURUL

Seçici kurul en az 5 üye ile toplanır.

7-ÖDÜLLER

 
Birincilik Ödülü : 10.000
İkincilik Ödülü : 7.000
Üçüncülük Ödülü: 5.000

Mansiyon Ödülleri

8-İletişim No:
Tel: 0346 222 22 98